Top banner
QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050
Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050
 • QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050
 • QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050
 • QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050

Mô tả

Chủ đầu tư

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Quy mô

Diện tích tự nhiên 6.100 km2, Dân số đến năm 2020: 1.7 triệu người, đến năm 2030: 2 triệu người.

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/100.000

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh nhằm cụ thể hóa phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh Dịch vụ - Công nghiệp hiện đại vào năm 2020; là một trong những đầu tầu kinh tế của Miền Bắc, là trung tâm du lịch Quốc tế. Góp phần đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Cả tỉnh có tốc độ phát triển cao so với các thành phố ở trong nước, ngang tầm với những thành phố phát triển khác trong khu vực Đông Nam Á vào những năm 2030. 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thành phố Uông Bí

Quy mô

Diện tích tự nhiên 300 km2, Dân số quy Bis đến năm 2030: 160.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, quản lý và đầu tư phát triển thành phố Uông Bí trong điều kiện, vị thế mới (trở thành trung tâm phía Tây của tỉnh Quảng Ninh) theo các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 2, PHƯỜNG HÀ AN THỊ XÃ QUẢNG YÊN
phường Hà An, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 2, PHƯỜNG HÀ AN THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 2, PHƯỜNG HÀ AN THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 2, PHƯỜNG HÀ AN THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 2, PHƯỜNG HÀ AN THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Mô tả

Chủ đầu tư

Liên danh công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công Nghiệp 368

Quy mô, Tính chất của dự án

- Là khu đô thị mới, kết hợp dịch vụ thương mại, hiện đại hoàn chỉnh;

- Là khu đô thị mới chất lượng cao, hiện đại, đa dạng, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ;

- Với các chức năng chính là: Bố trí các khu dân cư (nhà ở CL, BT, VH-TT, VC-GT) cấp khu đô thị;

Giai đoạn

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Đồ án quy hoạch do  ACUD TECH  thực hiện

QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Mô tả

Quy mô: 715 ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Amata (Việt Nam)

QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
Xã Phương Độ - Phường Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung - Thành phố Hà Giang
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ

Mô tả

Chủ đầu tư 

Tập đoàn FLC

Quy mô, Tính chất của dự án

- Diện tích khoảng 279ha

- Đầu tư đồng bộ khu đô thị sinh thái, DVTM, TT&GT quy mô lớn, đồng bộ với đầy đủ các khu chức năng như: Các khu ĐT-TMDV,  khu vui chơi giải trí, cùng các HTKT& XH khác.

- Dự án sẽ góp phần quan trọng cho T.Hà Giang; Tp.Hà Giang nói riêng nâng cao đáng kể hạ tầng ở và dịch vụ thương mại, tạo động lực phát triển KT-XH mới cho địa phương.

Giai đoạn

- Báo cáo Ý tưởng thiết kế

- Đồ án quy hoạch do  ACUD TECH  thực hiện

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7  
Về đầu trang