Top banner
BÁO CÁO Ý TƯỞNG QUY HOẠCH: KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG ANJA QUẢNG NGÃI
Xóm Lân – xã Tịnh Long – Tp. Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG QUY HOẠCH: KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG ANJA QUẢNG NGÃI
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG QUY HOẠCH: KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG ANJA QUẢNG NGÃI
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG QUY HOẠCH: KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG ANJA QUẢNG NGÃI
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG QUY HOẠCH: KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀ NGHỈ DƯỠNG ANJA QUẢNG NGÃI

Mô tả

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần XNK Thương mại Công nghệ HTC

Quy mô

Diện tích: Khoảng 17,9ha

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Hình thành xây dựng một khu sinh thái nghỉ dưỡng phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, lấy sông Trà Khúc là trục cảnh quan chủ đạo, phát triển đô thị hai bên sông Trà, tạo sức sống và hấp dẫn để con người sinh sống, làm việc và nghỉ ngơi, vui chơi tại khu vực này.

Đồ án quy hoạch do Công ty ACUD TECH thực hiện.

BÁO CÁO Ý TƯỞNG THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
Xã Phương Độ - Phường Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung - Thành phố Hà Giang
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ
 • BÁO CÁO Ý TƯỞNG THIẾT KẾ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, THỂ DỤC THỂ THAO PHƯƠNG ĐỘ

Mô tả

Chủ đầu tư 

Tập đoàn FLC

Quy mô, Tính chất của dự án

- Diện tích khoảng 279ha

- Đầu tư đồng bộ khu đô thị sinh thái, DVTM, TT&GT quy mô lớn, đồng bộ với đầy đủ các khu chức năng như: Các khu ĐT-TMDV,  khu vui chơi giải trí, cùng các HTKT& XH khác.

- Dự án sẽ góp phần quan trọng cho T.Hà Giang; Tp.Hà Giang nói riêng nâng cao đáng kể hạ tầng ở và dịch vụ thương mại, tạo động lực phát triển KT-XH mới cho địa phương.

Giai đoạn

- Báo cáo Ý tưởng thiết kế

- Đồ án quy hoạch do  ACUD TECH  thực hiện

BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG – TỈNH TUYÊN QUANG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG

Mô tả

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần tập đoàn FLC

1, Dự án số 1: Khu đô thị mới Trung Môn, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Quy mô

Diện tích: Khoảng 71,5 ha

2, Dự án số 2:  Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và vui chơi giải trí Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Quy mô

Diện tích: Khoảng 529 ha

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị, đồng bộ về HTKT, hạ tầng xã hội và nhà ở. Dự án hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thu hút khách du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và Thành phố Tuyên Quang.

Đồ án quy hoạch do Công ty ACUD Việt Nam thực hiện.

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Phường Quảng Yên – Thị xã Quảng Yên– Tỉnh Quảng Ninh
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Mô tả

Chủ đầu tư

Liên danh công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công Nghiệp 368

Quy mô, Tính chất của dự án

- Là khu đô thị mới, kết hợp dịch vụ thương mại, hiện đại hoàn chỉnh;

- Là khu đô thị mới chất lượng cao, hiện đại, đa dạng, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ

- Với các chức năng chính là: Bố trí các khu dân cư (nhà ở CL, BT, VH-TT, VC-GT) cấp khu đô thị

Giai đoạn

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Đồ án quy hoạch do  ACUD TECH  thực hiện

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH

Mô tả

Chủ đầu tư

Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

Quy mô

Diện tích: 18,0 ha, bao gồm: Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh được phê duyệt tại quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 và Phân khu đô thị N1 được phê duyệt tại quyết định số 1911/QĐ-UBND thành phố Hà Nội. Tạo dựng một số khu dân cư mới văn minh hiện đại được thiết kế đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Mê Linh, góp phần phát triển kinh tế của huyện. Đồ án quy hoạch chi tiết là cơ sở để các cấp chính quyền quản lý xây dựng trong khu vực.

Đồ án quy hoạch do Công ty ACUD Việt Nam thực hiện.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7  
Về đầu trang