Top banner
ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ LONG KHÁNHĐẾN NĂM 2035 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050
ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2035 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050
Thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thị xã Long Khánh

Quy mô, Tính chất

Diện tích tự nhiên: 191,75 km2

Dân số đến năm 2035: 257.000 người

- Thị xã Long Khánh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đô thị trung tâm vùng phía Đông của tỉnh Đồng Nai, là một cực phát triển đối trọng phía Đông của vùng TP.Hồ Chí Minh.
- Là trung tâm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ của tỉnh và vùng TP.Hồ Chí Minh.Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng;trung tâm giao thương hàng hóa và kho vận nông lâm sản của tỉnh. Trung tâm du lịch sinh thái nông nghiệp, văn hóa – lịch sử cấp vùng.

Thị xã Long Khánh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đô thị trung tâm vùng phía Đông của tỉnh Đồng Nai, là một cực phát triển đối trọng phía Đông của vùng TP.Hồ Chí Minh.

 

Là trung tâm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ của tỉnh và vùng TP.Hồ Chí Minh.Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng;trung tâm giao thương hàng hóa và kho vận nông lâm sản của tỉnh. Trung tâm du lịch sinh thái nông nghiệp, văn hóa – lịch sử cấp vùng.

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
 • ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Mô tả

Chủ đầu tư

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh long

Quy mô

Diện tích tự nhiên: TP Vĩnh Long 4.782,00 ha và 05 xã nghiên cứu mở rộng thuộc Huyện Long Hồ: 6.353,00 ha

Dân số đến năm 2035: 301.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long nhằm hiện thực hóa vai trò, vị trí là đô thị trung tâm vùng tỉnh của Thành phố Vĩnh Long sẽ là một động lực thu hút đầu tư, dân cư và lao động để phát triển đô thị.


Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
Khu Công Nghiệp VSIP Hải Phòng, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT

Mô tả

Chủ đầu tư

Tập đoàn Sembcorp (Singapore)

Quy mô, Tính chất của dự án

- Diện tích 11,4 ha

 - Là khu đô thị mới, kết hợp dịch vụ thương mại, hiện đại hoàn chỉnh tại Dự án VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Là khu đô thị mới chất lượng cao, hiện đại, đa dạng, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ;

- Với các chức năng chính là: Bố trí các khu dân cư (nhà ở chia lô, biệt thự, văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí cấp khu đô thị.

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và AG INGO DESIGN STUDIO  thực hiện.

QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thị xã Đông Triều

Quy mô

Diện tích tự nhiên 396,58 km2, Dân số quy hoạch 220.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thị xã đông triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, quản lý và đầu tư phát triển Đông Triều trong điều kiện, vị thế mới (trở thành thị xã) theo các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG

Mô tả

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn

Quy mô: 106ha

Giai đoạn: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7   8  
Về đầu trang