Top banner
BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG – TỈNH TUYÊN QUANG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG
 • BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN : KHU ĐÔ THỊ MỚI TRUNG MÔN VÀ KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI, DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, THỂ THAO VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ THÁI LONG

Mô tả

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần tập đoàn FLC

1, Dự án số 1: Khu đô thị mới Trung Môn, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Quy mô

Diện tích: Khoảng 71,5 ha

2, Dự án số 2:  Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và vui chơi giải trí Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Quy mô

Diện tích: Khoảng 529 ha

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị, đồng bộ về HTKT, hạ tầng xã hội và nhà ở. Dự án hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thu hút khách du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và Thành phố Tuyên Quang.

Đồ án quy hoạch do Công ty ACUD Việt Nam thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060
Tp. Yên Bái - tỉnh Yên Bái, Việt Nam
 • ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060
 • ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060

Mô tả

Chủ đầu tư

Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Quy mô

Diện tích: 30.037 ha, bao gồm:Thành phố Yên Bái: 10.674 ha và các xã thuộc huyện Trấn Yên: 

Dân số đến năm 2030 là 205.000 người, đến năm 2040: 261.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái đảm bảo các tiêu chí là đô thị đô thị loại II vào năm 2020, tiếp tục phát triển đến năm 2025 đưa các xã Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến lên Phường và hướng tới mục tiêu đến năm 2050 thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại I.

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ LONG KHÁNHĐẾN NĂM 2035 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050
ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2035 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050
Thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thị xã Long Khánh

Quy mô, Tính chất

Diện tích tự nhiên: 191,75 km2

Dân số đến năm 2035: 257.000 người

- Thị xã Long Khánh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đô thị trung tâm vùng phía Đông của tỉnh Đồng Nai, là một cực phát triển đối trọng phía Đông của vùng TP.Hồ Chí Minh.
- Là trung tâm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ của tỉnh và vùng TP.Hồ Chí Minh.Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng;trung tâm giao thương hàng hóa và kho vận nông lâm sản của tỉnh. Trung tâm du lịch sinh thái nông nghiệp, văn hóa – lịch sử cấp vùng.

Thị xã Long Khánh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, đô thị trung tâm vùng phía Đông của tỉnh Đồng Nai, là một cực phát triển đối trọng phía Đông của vùng TP.Hồ Chí Minh.

 

Là trung tâm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ của tỉnh và vùng TP.Hồ Chí Minh.Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng;trung tâm giao thương hàng hóa và kho vận nông lâm sản của tỉnh. Trung tâm du lịch sinh thái nông nghiệp, văn hóa – lịch sử cấp vùng.

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
 • ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Mô tả

Chủ đầu tư

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh long

Quy mô

Diện tích tự nhiên: TP Vĩnh Long 4.782,00 ha và 05 xã nghiên cứu mở rộng thuộc Huyện Long Hồ: 6.353,00 ha

Dân số đến năm 2035: 301.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long nhằm hiện thực hóa vai trò, vị trí là đô thị trung tâm vùng tỉnh của Thành phố Vĩnh Long sẽ là một động lực thu hút đầu tư, dân cư và lao động để phát triển đô thị.


Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
Khu Công Nghiệp VSIP Hải Phòng, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT

Mô tả

Chủ đầu tư

Tập đoàn Sembcorp (Singapore)

Quy mô, Tính chất của dự án

- Diện tích 11,4 ha

 - Là khu đô thị mới, kết hợp dịch vụ thương mại, hiện đại hoàn chỉnh tại Dự án VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Là khu đô thị mới chất lượng cao, hiện đại, đa dạng, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ;

- Với các chức năng chính là: Bố trí các khu dân cư (nhà ở chia lô, biệt thự, văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí cấp khu đô thị.

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và AG INGO DESIGN STUDIO  thực hiện.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7  
Về đầu trang