Top banner
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thành phố Uông Bí

Quy mô

Diện tích tự nhiên 300 km2, Dân số quy Bis đến năm 2030: 160.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, quản lý và đầu tư phát triển thành phố Uông Bí trong điều kiện, vị thế mới (trở thành trung tâm phía Tây của tỉnh Quảng Ninh) theo các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thị xã Đông Triều

Quy mô

Diện tích tự nhiên 396,58 km2, Dân số quy hoạch 220.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thị xã đông triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, quản lý và đầu tư phát triển Đông Triều trong điều kiện, vị thế mới (trở thành thị xã) theo các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Mô tả

Quy mô: 715 ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Amata (Việt Nam)

QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG

Mô tả

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn

Quy mô: 106ha

Giai đoạn: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

QUY HOẠCH KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI TAM PHÚC
Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • QUY HOẠCH KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI TAM PHÚC
 • QUY HOẠCH KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI TAM PHÚC
 • QUY HOẠCH KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI TAM PHÚC

Mô tả

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn

Giai đoạn: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Trước Sau 1   2   3   4   5  
Về đầu trang