Top banner
CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Xã Tân Hưng - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang

Mô tả

Dự án Cụm công nghiệp Tân Hưng có hệ thống HTKT hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất trong CCN, góp phần thu hút đầu tư phát triển cho tỉnh.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS

Quy mô: 49,7ha

Địa điểm xây dựng: Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang

Giai đoạn: Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật

CỤM CÔNG NGHIỆP HƯƠNG SƠN
CỤM CÔNG NGHIỆP HƯƠNG SƠN
Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Mô tả

Dự án Cụm công nghiệp Hương Sơn có hệ thống HTKT hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất trong CCN, góp phần thu hút đầu tư phát triển cho tỉnh.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng NHS

Quy mô: 65ha

Địa điểm xây dựng: Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang

Giai đoạn: Lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ
DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ
Huyện Hiệp Hòa- Tỉnh Bắc Giang

Mô tả

Dự án Khu công nghiệp Hòa Phú có hệ thống HTKT hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất trong KCN, góp phần thu hút đầu tư phát triển cho tỉnh.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hòa Phú Invest

Quy mô: 208ha

Địa điểm xây dựng: HUyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Giai đoạn: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

 

Khu công nghiệp Sông Khoai - Giai đoạn 1
Khu công nghiệp Sông Khoai - Giai đoạn 1
Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh

Mô tả

Công ty CP đầu tư và phát triển Lũng Lô 5
Quy mô
45 ha
Giai đoạn
Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Amata (Việt Nam)

Quy mô: 123ha

Giai đoạn: Khảo sát địa hình, địa chất, Lập dự án đầu tư, Lập thiết kế bản vẽ thi công

 

KHU ĐÔ THỊ MỚI HOÀNG VĂN THỤ
KHU ĐÔ THỊ MỚI HOÀNG VĂN THỤ
Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Mô tả

Công ty CP đầu tư và phát triển Lũng Lô 5
Quy mô
45 ha
Giai đoạn
Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai

Quy mô: 30ha

Giai đoạn: Lập dự án đầu tư, Lập thiết kế bản vẽ thi công

 

Trước Sau 1   2   3   4  
Về đầu trang