Top banner
29/05/2019

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - CGIS CỦA ACUDGROUP VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - CGIS CỦA ACUDGROUP VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia (VUPA) do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức xét giải, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây là giải thưởng trên phạm vi cả nước, được xét chọn hai năm một lần, nhằm nâng cao vị thế và đánh giá đúng vai trò của công tác tư vấn quy hoạch, công tác xây dựng và quản lý phát triển đô thị cũng như tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

29/05/2019

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - CGIS CỦA ACUDGROUP VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - CGIS CỦA ACUDGROUP VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia (VUPA) do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức xét giải, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây là giải thưởng trên phạm vi cả nước, được xét chọn hai năm một lần, nhằm nâng cao vị thế và đánh giá đúng vai trò của công tác tư vấn quy hoạch, công tác xây dựng và quản lý phát triển đô thị cũng như tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

15/03/2019

ACUD bàn giao khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 cho 2 dự án tại Quảng Yên - Quảng Ninh

ACUD bàn giao khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 cho 2 dự án tại Quảng Yên - Quảng Ninh

Ngày 20/02//2019 tại Quảng Ninh, Công ty ACUD đã bàn giao khảo sát 2 dự án “ Khu đô thị thông minh tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với quy mô dự án 54 ha” và “ Khu đô thị thông minh tại phường Hà An, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với quy mô dự án 240ha” cho chủ đầu tư Liên danh công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp 368.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang