Top banner
18/12/2019

ACUD -Ký kết hợp đồng tư vấn Lập Quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Cụm công nghiệp Song Phượng, H. Đan Phượng -Tp.Hà Nội.

ACUD -Ký kết hợp đồng tư vấn Lập Quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - Dự án Cụm công nghiệp Song Phượng, H. Đan Phượng -Tp.Hà Nội.

Ngày 25/10/2019, ACUD đã tham gia kí kết hợp đồng tư vấn về việc Lập Quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công và trình duyệt thiết kế Dự án Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang