Top banner
25/06/2021

ACUD Việt Nam lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ACUD Việt Nam lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ACUD Việt Nam là đơn vị tư vấn lập Quy hoạch có năng lực và vị thế được khẳng định với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân lực hùng mạnh có kiến thức chuyên môn giỏi. Trong những năm qua đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã thực hiện công tác tư vấn lập Quy hoạch cho nhiều tỉnh thành trên quốc gia, trong đó Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn hiện nay đơn vị tư vấn đang triển khai.

22/06/2021

ACUD Việt Nam họp trực tuyến báo cáo với Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tầm nhìn đến năm 2030.

ACUD Việt Nam họp trực tuyến báo cáo với Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 10/06/2021, tại trụ sở đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giữa đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam và Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang