Top banner
2/03/2020

ACUD Báo cáo phần mềm quản lý dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 tại Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

ACUD Báo cáo phần mềm quản lý dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 tại Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

Đại diện công ty ACUD và Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa đã triển khai cuộc họp trực tiếp về việc Báo cáo phần mềm quản lý dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 tại Viện Quy hoạch - Kiến Trúc Thanh Hóa.

29/02/2020

ACUD Báo cáo phương án thiết kế quy hoạch dự án Khu Công nghiệp VSIP tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

ACUD Báo cáo phương án thiết kế quy hoạch dự án Khu Công nghiệp VSIP tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ngày 06/02/2020, tại Văn phòng khu Công nghiệp VSIP huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đại diện Ban lãnh đạo Công ty ACUD cùng với các chủ trì đã tham gia báo cáo phương án Quy hoạch Khu công nghiệp VSIP Quảng Trị với liên danh các nhà đầu tư: Liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Công ty Cổ phần đô thị Amata Biên Hòa và Tập đoàn Sumitomo Asia.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang