Top banner
22/06/2021

ACUD Việt Nam họp trực tuyến báo cáo với Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tầm nhìn đến năm 2030.

ACUD Việt Nam họp trực tuyến báo cáo với Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 10/06/2021, tại trụ sở đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giữa đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam và Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng đô thị và nông thôn PTS.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang