Top banner
30/09/2019

ACUD - NSC - Làm việc với Ngân hàng thế giới (WB) tại tỉnh Vĩnh Long về các Dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long

ACUD - NSC - Làm việc với Ngân hàng thế giới (WB) tại tỉnh Vĩnh Long về các Dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long

Ngày 23/09/2019 tại UBND tỉnh Vĩnh Long, Công ty ACUD và NSC phối hợp với tỉnh Vĩnh Long làm việc với Ngân hàng thế giới (WB) về các Dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long.

29/05/2019

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - CGIS CỦA ACUDGROUP VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH - CGIS CỦA ACUDGROUP VINH DỰ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ NHẤT.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia (VUPA) do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức xét giải, với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đây là giải thưởng trên phạm vi cả nước, được xét chọn hai năm một lần, nhằm nâng cao vị thế và đánh giá đúng vai trò của công tác tư vấn quy hoạch, công tác xây dựng và quản lý phát triển đô thị cũng như tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang