Top banner
2/06/2021

ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN LẬP QUY HOẠCH TỈNH TẠI 6 HUYỆN THÀNH PHỐ BẮC KẠN.

ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN LẬP QUY HOẠCH TỈNH TẠI 6 HUYỆN THÀNH PHỐ BẮC KẠN.

Trong 3 ngày 13,14,15/01/2021 tại UBND 6 huyện trực thuộc thành phố Bắc Kạn gồm những huyện sau : huyện Na Rì, huyện Ngân Sơn, huyện Pác Nặm, huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn đại diện Ban lãnh đạo công ty ACUD Việt Nam đã có những buổi báo cáo Phương án quy hoạch, tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trước đại diện chủ đầu tư dự án.

2/06/2021

ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN LẬP QUY HOẠCH TỈNH TẠI 5 SỞ, BAN NGÀNH THÀNH PHỐ BẮC KẠN.

ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN LẬP QUY HOẠCH TỈNH TẠI 5 SỞ, BAN NGÀNH THÀNH PHỐ BẮC KẠN.

Trong 3 ngày 19,20,21/01/2021, Tại 5 Sở, Ban ngành trực thuộc thành phố Bắc Kạn gồm: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây Dựng. Đại diện Ban lãnh đạo công ty ACUD Việt Nam đã có những buổi báo cáo Phương án quy hoạch, định hướng phát triển các ngành, các ban kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trước đại diện chủ đầu tư dự án.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang