Top banner
16/06/2021

ACUD Việt Nam Báo cáo Phương hướng và Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ACUD Việt Nam Báo cáo Phương hướng và Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vào ngày 28/05/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp báo cáo của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam về phương hướng và kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phía các Ban Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

16/06/2021

ACUD Việt Nam Báo cáo Phương hướng và Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ACUD Việt Nam Báo cáo Phương hướng và Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vào ngày 28/05/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp báo cáo của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam về phương hướng và kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phía các Ban Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

14/06/2021

ACUD VIỆT NAM HỌP BÁO CÁO DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔN CHU TRẦN, XÃ TIẾN THỊNH, HUYỆN MÊ LINH.

ACUD VIỆT NAM HỌP BÁO CÁO DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔN CHU TRẦN, XÃ TIẾN THỊNH, HUYỆN MÊ LINH.

Ngày 01/06/2021, tại UBND xã Tiến Thịnh đã diễn ra cuộc họp của phía UBND huyện Mê Linh với phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam báo cáo dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất Thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh.

14/06/2021

ACUD VIỆT NAM VÀ LIÊN DANH ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH VĨNH PHÚC THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.

ACUD VIỆT NAM VÀ LIÊN DANH ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH VĨNH PHÚC THỜI KỲ 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.

Trong 2 ngày 01,02/06/2021, tại trụ sở các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải đã diễn ra buổi làm việc với ACUD Việt Nam và liên danh đơn vị tư vấn triển khai Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7  
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang