Top banner
QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thị xã Đông Triều

Quy mô

Diện tích tự nhiên 396,58 km2, Dân số quy hoạch 220.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thị xã đông triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, quản lý và đầu tư phát triển Đông Triều trong điều kiện, vị thế mới (trở thành thị xã) theo các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG
 • QHCT PHÂN KHU 2, 3 - TRUNG TÂM ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TÀI CHÍNH - DU LỊCH NHA TRANG

Mô tả

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn

Quy mô: 106ha

Giai đoạn: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Phường Quảng Yên – Thị xã Quảng Yên– Tỉnh Quảng Ninh
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI SÔNG CHANH 1, PHƯỜNG QUẢNG YÊN, THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Mô tả

Chủ đầu tư

Liên danh công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công Nghiệp 368

Quy mô, Tính chất của dự án

- Là khu đô thị mới, kết hợp dịch vụ thương mại, hiện đại hoàn chỉnh;

- Là khu đô thị mới chất lượng cao, hiện đại, đa dạng, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ

- Với các chức năng chính là: Bố trí các khu dân cư (nhà ở CL, BT, VH-TT, VC-GT) cấp khu đô thị

Giai đoạn

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Đồ án quy hoạch do  ACUD TECH  thực hiện

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI THÔN NỘI ĐỒNG XÃ ĐẠI THỊNH

Mô tả

Chủ đầu tư

Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

Quy mô

Diện tích: 18,0 ha, bao gồm: Thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh được phê duyệt tại quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 và Phân khu đô thị N1 được phê duyệt tại quyết định số 1911/QĐ-UBND thành phố Hà Nội. Tạo dựng một số khu dân cư mới văn minh hiện đại được thiết kế đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Mê Linh, góp phần phát triển kinh tế của huyện. Đồ án quy hoạch chi tiết là cơ sở để các cấp chính quyền quản lý xây dựng trong khu vực.

Đồ án quy hoạch do Công ty ACUD Việt Nam thực hiện.

QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT DỊCH VỤ KẾT HỢP VỚI ĐẤU GIÁ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THỊ TRẤN CHI ĐÔNG
Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT DỊCH VỤ KẾT HỢP VỚI ĐẤU GIÁ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THỊ TRẤN CHI ĐÔNG
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT DỊCH VỤ KẾT HỢP VỚI ĐẤU GIÁ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THỊ TRẤN CHI ĐÔNG
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT DỊCH VỤ KẾT HỢP VỚI ĐẤU GIÁ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THỊ TRẤN CHI ĐÔNG
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT DỊCH VỤ KẾT HỢP VỚI ĐẤU GIÁ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THỊ TRẤN CHI ĐÔNG
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐẤT DỊCH VỤ KẾT HỢP VỚI ĐẤU GIÁ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI THỊ TRẤN CHI ĐÔNG

Mô tả

Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh

Quy mô

Diện tích: 13 ha, bao gồm: thị trấn Chi Đông tại xứ Đồng Sau và Đồng Khoai 

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Cụ thể hoá Quy hoạch chung huyện Mê Linh đến năm 2030, và quy hoạch phân khu GN tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Xây dựng một khu ở (đất dịch vụ, đất đấu giá) và các công trình công cộng (chợ, nhà văn hóa, cây xanh..) đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồ án quy hoạch do Công ty ACUD TECH thực hiện.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7  
Về đầu trang