Top banner
QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
Khu Công Nghiệp VSIP Hải Phòng, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT DỰ ÁN HAIPHONG LAKESIDE GARDEN C&R DEVELOPMENT

Mô tả

Chủ đầu tư

Tập đoàn Sembcorp (Singapore)

Quy mô, Tính chất của dự án

- Diện tích 11,4 ha

 - Là khu đô thị mới, kết hợp dịch vụ thương mại, hiện đại hoàn chỉnh tại Dự án VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Là khu đô thị mới chất lượng cao, hiện đại, đa dạng, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ;

- Với các chức năng chính là: Bố trí các khu dân cư (nhà ở chia lô, biệt thự, văn hoá - thể thao, vui chơi giải trí cấp khu đô thị.

Giai đoạn

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và AG INGO DESIGN STUDIO  thực hiện.

QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050
Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050
 • QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050
 • QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050
 • QUY HOẠCH VÙNG TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ NGOÀI 2050

Mô tả

Chủ đầu tư

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Quy mô

Diện tích tự nhiên 6.100 km2, Dân số đến năm 2020: 1.7 triệu người, đến năm 2030: 2 triệu người.

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/100.000

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh nhằm cụ thể hóa phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh Dịch vụ - Công nghiệp hiện đại vào năm 2020; là một trong những đầu tầu kinh tế của Miền Bắc, là trung tâm du lịch Quốc tế. Góp phần đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Cả tỉnh có tốc độ phát triển cao so với các thành phố ở trong nước, ngang tầm với những thành phố phát triển khác trong khu vực Đông Nam Á vào những năm 2030. 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ - TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thành phố Uông Bí

Quy mô

Diện tích tự nhiên 300 km2, Dân số quy Bis đến năm 2030: 160.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thành phố Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, quản lý và đầu tư phát triển thành phố Uông Bí trong điều kiện, vị thế mới (trở thành trung tâm phía Tây của tỉnh Quảng Ninh) theo các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
Quảng Ninh, Việt Nam
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH
 • QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU - TỈNH QUẢNG NINH

Mô tả

Chủ đầu tư

UBND thị xã Đông Triều

Quy mô

Diện tích tự nhiên 396,58 km2, Dân số quy hoạch 220.000 người

Giai đoạn

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000

Quy hoạch chung thị xã đông triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, quản lý và đầu tư phát triển Đông Triều trong điều kiện, vị thế mới (trở thành thị xã) theo các định hướng quy hoạch chiến lược của tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Đồ án quy hoạch do liên danh ACUD và Nikken Seikei (Nhật Bản) thực hiện.

QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN
 • QUY HOẠCH PHÂN KHU- KCN SÔNG KHOAI-THỊ XÃ QUẢNG YÊN

Mô tả

Quy mô: 715 ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Amata (Việt Nam)

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7  
Về đầu trang