Top banner
14/06/2021

ACUD VIỆT NAM HỌP BÁO CÁO DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔN CHU TRẦN, XÃ TIẾN THỊNH, HUYỆN MÊ LINH.

ACUD VIỆT NAM HỌP BÁO CÁO DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔN CHU TRẦN, XÃ TIẾN THỊNH, HUYỆN MÊ LINH.

Ngày 01/06/2021, tại UBND xã Tiến Thịnh đã diễn ra cuộc họp của phía UBND huyện Mê Linh với phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam báo cáo dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất Thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh.

Thành phần tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Bà Nguyễn Thị Ngân – Điều phối dự án.

+ Cùng các chuyên gia, cán bộ chuyên môn.

-Phía UBND huyện Mê Linh:

+ Đại diện Lãnh đạo phòng Kinh tế huyện Mê Linh – Chủ trì cuộc họp.

+ Đại diện Lãnh đạo UBND xã Tiến Thịnh.

+ Đại diện Lãnh đạo Công ty Điện lực Mê Linh.

+ Cùng các Phòng, Ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngân – Điều phối dự án đã đưa ra các bài thuyết trình về nội dung thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất Thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh.

Ngoài các tài liệu, nội dung tiến độ thực hiện dự án. Đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam còn đưa ra các phương án, kế hoạch triển khai dự án một cách khoa học và tốt nhất.

Sau khi nghe phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam phát biểu và thuyết trình. Phía UBND huyện Mê Linh cùng các Phòng, Ban chuyên môn liên quan đã thảo luận, tham gia ý kiến thẩm định dự án. Theo đó, phía UBND và các Phòng, Ban đồng thuận và đánh giá cao các ý kiến và lập luận của phía đơn vị tư vấn. Đồng ý cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết nhằm phục vụ quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án. Từ đó, đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn thành các bước tiếp theo của dự án để sớm báo cáo các Lãnh đạo cấp cao UBND huyện Mê Linh.

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang