Top banner
2/06/2021

ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO TRƯỚC UBND TỈNH NINH THUẬN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TỈNH NINH THUẬN THỜI KỲ 2021 – 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.

ACUD VIỆT NAM BÁO CÁO TRƯỚC UBND TỈNH NINH THUẬN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TỈNH NINH THUẬN THỜI KỲ 2021 – 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.

Vào ngày 29/04/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Ninh Thuận, đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã có buổi báo cáo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước Ban Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Thành phần tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông TS. Hán Minh Cường - Chủ nhiệm đồ án.

+ Ông Bạch Ngọc Tùng - Giám đốc công ty CTECH.

+ Ông KTS. GenJi Sato - Chuyên gia Quy hoạch không gian mức 1.

+ Cùng các chuyên gia ACUD Việt Nam.

-Phía UBND tỉnh Ninh Thuận:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

+ Các phó chủ tịch Tỉnh.

+ Lãnh đạo huyện.

+ Lãnh đạo các Sở Ban ngành.

+ Cùng các Phòng, Ban chuyên môn.

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam ông TS. Hán Minh Cường - Chủ nhiệm đồ án đã có buổi báo cáo Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ban Lãnh đạo,... tỉnh Ninh Thuận.

Nhằm hoạch định các chiến lược về kinh tế - xã hội, không gian, hạ tầng, giao thông, có định hướng phát triển tỉnh Ninh Thuận, đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã đưa ra các ý tưởng, giúp thức đẩy kinh tế, thu hút các nhà đầu tư.

Phía UBND tỉnh sau khi nghe đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam báo cáo đã đánh giá cao năng lực, tầm nhìn của đơn vị tư vấn. Đồng thời, phía UBND tỉnh đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ số liệu, thông tin cần thiết cho phía đơn vị tư vấn để sớm hoàn thành các giai đoạn quan trọng tiếp theo.

 

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang