Top banner
10/05/2012

Hà Nội và TPHCM sẽ xây dựng 5,9 triệu m2 nhà ở xã hội giai đoạn 2012-2015

Hà Nội và TPHCM sẽ xây dựng 5,9 triệu m2 nhà ở xã hội giai đoạn 2012-2015

Theo Bộ xây dựng, mục tiêu này nhằm sớm hiện thực hóa các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Theo Bộ Xây dựng, tại các đô thị trung tâm, nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, do đó, Hà Nội và TPHCM cần đặc biệt khuyến khích nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng loại hình nhà ở này..

Hà Nội đề ra mục tiêu xây 3,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội cho giai đoạn 2012-2015 và TPHCM là 2,7 triệu m2.

Trong đó, Hà Nội dự kiến dành 1,5 triệu m2 nhà ở, đáp ứng nhu cầu cho 230.000 công nhân còn chỉ tiêu này của TPHCM là 800.000 m2 sàn, phục vụ nhu cầu chỗ ở cho 93.000 công nhân.

Về nhà ở cho học sinh-sinh viên, cả hai thành phố đều dự kiến xây dựng khoảng 600.000 m2. Riêng loại hình nhà ở để bán, cho thuê, thuê mua đối với người có thu nhập thấp tại đô thị, Hà Nội phấn đấu đạt mốc 1,1 triệu m2 sàn, tương đương 15.500 căn hộ, TPHCM là 1,3 triệu m2 sàn, khoảng 17.500 căn hộ.

Trước mắt, hai thành phố sẽ tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm, 5 năm và dài hạn, xác định cụ thể các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng gặp khó khăn về chỗ ở theo quy định.

Hai thành phố dự kiến hoàn thành xác định các chỉ tiêu phát triển nhà ở như diện tích sàn nhà ở bình quân trên đầu người, diện tích nhà ở tối thiểu cho một người; chất lượng nhà ở; giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng...trong tháng 5 để tháng 11 trình UBND, Hội đồng Nhân dân thành phố Chương trình phát triển nhà ở.

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang