Top banner
12/01/2012

Nhân viên tiêu biểu ACUD năm 2011

Nhân viên tiêu biểu ACUD năm 2011

Trong buổi Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập công ty, ban lãnh đạo công ty đã trao quà và kỷ niệm chương cho những nhân viên tiêu biểu của năm 2011.

Trong buổi Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập công ty, ban lãnh đạo công ty đã trao quà và kỷ niệm chương cho những nhân viên tiêu biểu của năm 2011.

1. Nhân viên tiêu biểu Nguyễn Hoàng Hải - Phòng Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật
2. Nhân viên tiêu biểu Nguyễn Văn Tiến  - Phòng Kiến Trúc và Quy Hoạch
3. Nhân viên tiêu biểu Nguyễn Quang Duy - Đội thi công
4. Nhân viên tiêu biểu Đinh Thị Như Quỳnh - Phòng Hành chính nhân sự
5. Nhân viên tiêu biểu Nguyễn Thị Mai - Phòng Tài chính

1. Nhân viên tiêu biểu Nguyễn Hoàng Hải - Phòng Thiết kế Quy hoạch - Hạ Tầng kỹ thuật

2. Nhân viên tiêu biểu Nguyễn Văn Tiến  - Phòng Kiến Trúc

3. Nhân viên tiêu biểu Nguyễn Quang Duy - Đội thi công

4. Nhân viên tiêu biểu Đinh Thị Như Quỳnh - Phòng Hành chính nhân sự.

5. Nhân viên tiêu biểu Hoàng Thị Hoa Mai - Phòng Tài chính Kế toán.

 

 

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang