Top banner
25/06/2021

ACUD Việt Nam lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ACUD Việt Nam lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ACUD Việt Nam là đơn vị tư vấn lập Quy hoạch có năng lực và vị thế được khẳng định với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân lực hùng mạnh có kiến thức chuyên môn giỏi. Trong những năm qua đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam đã thực hiện công tác tư vấn lập Quy hoạch cho nhiều tỉnh thành trên quốc gia, trong đó Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn hiện nay đơn vị tư vấn đang triển khai.

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại,... trên địa bàn. Là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh.

Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn và xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

ACUD Việt Nam với thế mạnh về lĩnh vực tư vấn lập Quy hoạch đã thực hiện lập qui hoạch tại nhiều tỉnh, Bắc Kạn là 1 trong những tỉnh, ACUD Việt Nam  đang lập Qui hoạch tỉnh hà đầu tư quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ lập Quy hoạch, thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Về nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, ACUD Việt Nam đã có những buổi làm việc quan trọng đối với tỉnh Bắc Kạn:

- ACUD Việt Nam làm việc báo cáo phương án Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn với phía UBND tỉnh Bắc Kạn.

- ACUD Việt Nam báo cáo phương án lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn tại UBND các huyện thuộc thành phố Bắc Kạn.

-ACUD Việt Nam báo cáo phương án lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn tại các Sở, Ban ngành.

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang