Top banner
16/06/2021

ACUD Việt Nam Báo cáo Phương hướng và Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ACUD Việt Nam Báo cáo Phương hướng và Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vào ngày 28/05/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra cuộc họp báo cáo của đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam về phương hướng và kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với phía các Ban Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tham dự:

-Phía đơn vị tư vấn ACUD Việt Nam:

+ Ông TS. Hán Minh Cường – Chủ tịch HĐQT ACUD Việt Nam – Chủ nhiệm đồ án.

+ Ông KTS. GenJi Sato - Chuyên gia cao cấp quản lý kỹ thuật dự án ACUD Việt Nam.

+ Bà Nguyễn Minh Phương – Chuyên gia Kinh tế ACUD Việt Nam.

+ Cùng các chuyên gia ACUD Việt Nam.

-Phía UBND tỉnh Vĩnh Phúc:

+ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Cùng các Giám đốc Sở và Chủ tịch các Huyện.

Nội dung cuộc họp:

Phát biểu tại cuộc họp, ông TS. Hán Minh Cường – Chủ nhiệm đồ án đã có bài thuyết trình và báo cáo về phương hướng và kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc nhằm phát triển tỉnh Vĩnh Phúc một cách toàn diện. Phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển thúc đẩy nền kinh tế và an sinh xã hội.

Sau khi hai bên thảo luận và trao đổi về các vấn đề về kế hoạch và cách thức thực hiện đồ án Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới, trách nhiệm của đơn vị Tư vấn phối kết hợp với các cơ quan, sở ban ngành, huyện tại Tỉnh. Theo đó, phía UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng thuận với các phương án, kế hoạch đơn vị đã đưa ra, đồng ý cung cấp các dữ liệu, thông tin quan trọng cho việc nghiên cứu và sớm hoàn thành đồ án để chuẩn bị cho những cuộc họp tiếp theo trình báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang