Top banner
QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNG THỜI KỲ 2021-2030,  TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Hải Dương

Mô tả

Quy mô:        1.668,28 km2,

Dân số đến năm 2025: 2,07 triệu người, đến năm 2030: 2,32 triệu người.

Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Tóm tắt:

Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế trong “top 10” của cả nước và là một trung tâm công nghiệp động lực của vùng Đồng bằng Sông Hồng. Đến năm 2050 phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, xanh thông minh và giàu bản sắc văn hoá xứ Đông.

Đồ án là sự hợp tác giữa ACUD Consult và Công ty TNHH Roland Berger.

QUY HOẠCH TỈNH VĨNH PHÚC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
  • QUY HOẠCH TỈNH VĨNH PHÚC THỜI KỲ 2021-2030,  TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
  • QUY HOẠCH TỈNH VĨNH PHÚC THỜI KỲ 2021-2030,  TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Mô tả

Quy mô:       1.236 km2,

Dân số đến năm 2030: 1,38 triệu người, tầm nhìn 2050: 2,1 triệu người.

Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Tóm Tắt:

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển năng động và có đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của vùng và cả nước. 

QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN THỜI KỲ 2021-2030,  TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Mô tả

Quy mô:        4.859,96 km2,

Dân số đến năm 2030: 363 nghìn người,

Năm 2050: 394 nghìn người

Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Tóm tắt: 

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

 

QUY HOẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Điện Biên, Việt Nam
  • QUY HOẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
  • QUY HOẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Mô tả

Quy mô:       9.541,25 km2,

Dân số đến năm 2030: 796 nghìn người, tầm nhìn 2050: 1,04 triệu người.

Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Tóm tắt:

Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng;

Phấn đấu đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc là một trong những tỉnh dẫn đầu về phát triển lâm nghiệp trên cả nước.

 

 

QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ
QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG TRỊ
Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

Mô tả

Chủ đầu tư:

Liên doanh nhà đầu tư Vsip (Việt Nam - Singapore) - Amata (Thái Lan) + Sumitomo (Nhật Bản).

Quy mô:

Diện tích tự nhiên khoảng 500ha.

Giai đoạn:

Quy hoạch phân khu 1/2000

Dự án KCN Quảng Trị có hệ thống Hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hạ tầng của nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất trong KCN, góp phần thu hút đầu tư phát triển cho tỉnh Quảng Trị.

Trước Sau 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Về đầu trang