Top banner
11/09/2012

NÔNG THÔN MỚI HÀ NỘI: "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sông nông dân giai đoạn 2011 – 2015”

Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng, là tiền đề để thực hiện tốt 19 tiêu chí XDNTM, tạo sự đổi thay tích cực, toàn diện cho khu vực nông thôn. Đối với Hà Nội, tính đến nay, tất cả các xã trên địa bàn thành phố đều đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để sớm hoàn thành quy hoạch XDNTM…

Về Mê Linh, huyện đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội hoàn thành quy hoạch xã XDNTM, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Mê Linh cho biết, mới đây, UBND huyện Mê Linh đã công bố và bàn giao Đồ án quy hoạch XDNTM của 13/16 xã trên địa bàn. Riêng 3 xã là Mê Linh, Đại Thịnh, Tiền Phong vì nằm trong quy hoạch đô thị nên huyện đã trình cấp thành phố. Để lập quy hoạch xã XDNTM một cách có hiệu quả, huyện đã chỉ thầu cho mỗi đơn vị tư vấn từ 3 đến 4 xã nằm gần nhau, mục đích tạo điều kiện cho các đơn vị tư vấn có phạm vi nghiên cứu liên vùng, nhất là việc kết nối hạ tầng giữa các xã với nhau; triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, coi đó là tiền đề, là định hướng hết sức quan trọng cho việc phát triển nông nghiệp, XDNTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn huyện. Trong đồ án quy hoạch này, Mê Linh quy định rõ định hướng tổ chức không gian vùng sản xuất, trụ sở đơn vị hành chính, các công trình công cộng, hệ thống di tích văn hóa, lịch sử, cảnh quan có giá trị, mạng lưới điểm dân cư nông thôn...


Các lãnh đạo huyện Mê Linh, Hà Nội đánh giá tính hợp lý trong công tác lập quy hoạch xã XDNTM trên địa bàn huyện.

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư & xây dựng ACUD, đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch xã điểm NTM Liên MạcTính đến đầu tháng 7/2012, Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch cho 90/401 xã.

 
«...
          “Công tác lập quy hoạch XDNTM quan trọng nhất là nắm chắc quy hoạch của thành phố để thực hiện quy hoạch huyện..."
(Ông Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU)
Mê Linh chỉ là một trong số những huyện thực hiện tốt công tác lập quy hoạch xã XDNTM của Hà Nội. Theo ông Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU (Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015”), thì công tác lập quy hoạch xã XDNTM ở Mê Linh nói riêng, Hà Nội nói chung muốn thực hiện thành công, trước tiên phải làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, tích cực đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, trong đó quan trọng nhất là nắm chắc quy hoạch của thành phố để thực hiện quy hoạch huyện. Tính đến đầu tháng 7/2012, Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch cho 90/401 xã, 97/401 xã xong phần thẩm định, đang hoàn thiện thủ tục ra quyết định phê duyệt, còn lại là các xã đang trong quá trình thông qua ý kiến của người dân trước khi trình các cơ quan chức năng.

Mặc dù vậy, sau hai năm triển khai, công tác lập quy hoạch xã XDNTM ở nhiều huyện của Hà Nội vẫn còn chưa theo kịp yêu cầu của Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU. Một trong những nguyên nhân chính là do Hà Nội chưa có đội ngũ cán bộ quy hoạch chuyên nghiệp ở cấp cơ sở, nhiều huyện đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập quy hoạch dẫn đến tình trạng các đồ án quy hoạch mới chỉ dừng lại ở việc quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội còn vấn đề xây dựng chiến lược phát triển sản xuất của từng xã vẫn chưa được rõ ràng.

Công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng, là tiền đề để thực hiện tốt 19 tiêu chí XDNTM.

Trong các đồ án quy hoạch xã XDNTM cần quy định rõ định hướng tổ chức không gian vùng sản xuất.

Cái khó nhất trong quy hoạch xã XDNTM vẫn là vấn đề quy hoạch phát triển sản xuất.

Trong đồ án quy hoạch xã XDNTM, huyện Mê Linh (Hà Nội) có tính tới việc duy trì vùng trồng hoa truyền thống.

Để đẩy nhanh công tác quy hoạch, Hà Nội đã có chính sách hỗ trợ kinh phí cho từng xã lập đề án quy hoạch XDNTM. Hà Nội xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, tạo đà triển khai thực hiện các tiêu chí tiếp theo, đồng thời phải để người dân tham gia bàn bạc, thống nhất trước khi thuê tư vấn giúp xã hoàn tất thủ tục trình phê duyệt, khắc phục tình trạng có xã dựa cả vào đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự hỗ trợ của các cơ quan cấp huyện. Hà Nội phấn đấu trong quý 3/2012, các huyện, thị trên toàn thành phố hoàn thành quy hoạch XDNTM tại 60% số xã. Quý 4, hoàn thành quy hoạch toàn bộ 401 xã. Từ nay đến cuối năm 2012, Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành XDNTM tại 19 xã điểm./.
Theo: Báo ảnh Việt Nam

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang