Top banner
19/05/2020

ACUD tham gia Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

ACUD tham gia Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 14/05/2020 tại phòng họp của Bộ kế hoạch và đầu tư, đại diện công ty ACUD đã tham gia cuộc họp Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, Ngành là thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Buổi báo cáo thẩm định do ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

Ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi nghe Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình trình bày tóm tắt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu đánh giá rất cao nội dung lập Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (100% thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ), đáp ứng yêu cầu, quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn.

 

 

Toàn cảnh cuộc họp ngày 14/05/2020

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Đức Hinh cảm ơn các chuyên gia, Cơ quan thường trực Hội đồng, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý đầy đủ và giá trị cho Dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khẳng định, Tỉnh sẽ tiếp thu, chỉnh sửa để sớm hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch của Tỉnh giai đoạn tới.

Qui hoạch tỉnh Hoà Bình cần đảm bảo tính kế thừa và cụ thể hoá trong qui hoạch, nhằm phát huy các lợi thế, tiềm năng, giá trị khác biệt của Tỉnh trong thời gian tới, là công cụ pháp lý quan trọng giúp Tỉnh hoạch định, kiến tạo động lực không gian phát triển, đảm bảo tính kế thừa và kết nối đồng bộ giữa các quy hoạch. Đồng thời là cơ sở để quản lý phát triển theo quy hoạch và thu hút các nguồn lực đầu tư.…

Kết thúc buổi họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, đồng thời đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục hoàn thiện Dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch trên cơ sở các ý kiến góp ý của chuyên gia, Thành viên Hội đồng thẩm định để trình Phó thủ tướng Phê duyệt./.

Thu Huệ

                                                                                                                        

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang