Top banner
2/03/2020

ACUD Báo cáo phần mềm quản lý dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 tại Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

ACUD Báo cáo phần mềm quản lý dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 tại Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

Đại diện công ty ACUD và Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa đã triển khai cuộc họp trực tiếp về việc Báo cáo phần mềm quản lý dự án Lập Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 tại Viện Quy hoạch - Kiến Trúc Thanh Hóa.

Thành phần tham gia cuộc họp hai bên gồm có:

- Phía ACUD gồm có:

+ Ông: Hán Minh Cường - Chủ nhiệm dự án ( Giám đốc Công ty )

+ Ông: Phạm Hữu Đức - Chuyên gia dự án

+ Ông: Bạch Ngọc Tùng - Phụ trách chung triển khai, thực hiện dự án

- Phía Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa gồm có:

+ Ông: Phan Lê Quang - Viện trưởng ( Chỉ đạo thực hiện )

+ Ông: Nguyễn Văn Tùng - Chuyên viên

+ Ông: Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên 

 Và các Cán bộ nhân viên phòng Công nghệ thông tin

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, trình bày tổng thể các nội dung đã thực hiện và ý kiến phát biểu của Viện, các Phòng, Ban chức năng, đồng chí Phan Lê Quang - Viện trưởng (chủ trì buổi họp) đã đánh giá rất cao Nội dung nghiên cứu của ACUD, trong thời gian ngắn công ty đã tập trung nghiên cứu, rà soát toàn bộ các tài liệu, số liệu được cung cấp và đưa ra được Báo cáo đầy đủ, chi tiết nội dung theo cấu trúc yêu cầu đặt ra. Theo đó, đồng ý với các Nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị ACUD tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp bổ sung thêm và hoàn thiện hơn trong buổi báo cáo sắp tới.


Thu Huệ

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang