Top banner
3/05/2018

ACUD trình bày Hồ sơ đề xuất xây dựng Tuyến đường và Kè bảo vệ tuyến đê theo hình thức BT do Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

ACUD trình bày Hồ sơ đề xuất xây dựng Tuyến đường và Kè bảo vệ tuyến đê theo hình thức BT do Tập đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ông Nguyễn Văn Lâm, đại diện ban lãnh đạo công ty ACUD, chủ trì thiết kế dự án đã trình bày báo cáo Hồ sơ đề xuất xây dựng Tuyến đường và Kè bảo vệ tuyến đê theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyên giao (BT) do Tập Đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ông Nguyễn Văn Lâm,  đại diện ban lãnh đạo công ty ACUD,  chủ trì thiết kế dự án đã trình bày báo cáo Hồ sơ đề xuất xây dựng Tuyến đường và Kè bảo vệ tuyến đê theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyên giao (BT) do Tập Đoàn Thái Bình Dương làm chủ đầu tư.

Sau khi nghe công ty ACUD trình bày tóm tắt về Giải pháp thiết kế, khai toán tổng mức đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện….Đại diện lãnh đạo các phòng ban: Ban Đầu tư, Bản quản lý thiết kế, Ban quản lý dự án…và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Thái Bình Dương  đã tham gia góp ý để đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Một số hình ảnh thông tin về dự án:

Dự án 1: Hồ sơ đề xuất: Tuyến đường liên huyện nối Hang Vò (xã Hương Sơn, H. Mỹ Đức) với trục đường phát triển phía Nam (xã Trầm Lộng, H. Ứng Hòa) theo hình thức hợp đồng BT.

Dự án 2: Hồ sơ đề xuất: Kè bảo vệ tuyến đê bao Hương Sơn và nạo vét tuyến suối Yến – Long Vân

Tin khác

Xem thêm
ACUD.VN

Đăng ký nhận bản tin


Về đầu trang